Giant Fijian long-horned beetle of Vitu Levu, Fiji

Giant Fijian long-horned beetle of Vitu Levu, Fiji