Eustis Flatts, The Original ancestral town of Eustis Florida